επιλέξτε την γλώσσα σας: english | ελληνικά

Αρχική

Η REDVIS είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στις εκτιμήσεις ακινήτων, στην ανάλυση & αξιολόγηση επενδύσεων και στα πολεοδομικά θέματα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις αρχές του RICS.

 

Η ομάδα αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες που προέρχονται από διάφορους επιστημονικούς τομείς και διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία στα θέματα της ακίνητης περιουσίας.

 

Οι επιστήμες των Οικονομικών, της Γεωγραφίας, της Δημογραφίας, Κοινωνιολογίας, της Χωροταξίας, του Περιβάλλοντος, της Μηχανικής και της Αρχιτεκτονικής δημιουργούν μια σχέση δυναμικής αλληλεπίδρασης που διαμορφώνει τις αξίες των ακινήτων και τα αποτελέσματα των επενδύσεων στην ακίνητη περιουσία .

 

Αυτή η πολυδιάστατη σχέση αναγνωρίζεται, παρακολουθείται, αναλύεται και αξιολογείται από τη REDVIS, με το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο για την παροχή ποιοτικών λύσεων και εξαιρετικών αποτελεσμάτων για τους πελάτες και την αγορά.

 

Ανάπτυξη Βασισμένη σε Αξίες

 

Στο πλαίσιο του κώδικα ηθών και αξιών του Royal Institution of Chartered Surveyors, η REDVIS ακολουθεί τα:

 

  • Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS)
  • RICS Appraisal and Valuation Standards (March 2012)
  • ΔΠΧΠ-ΔΛΠ Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
  • Τους οικοδομικούς κώδικες και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης σύμφωνα με τα θεσμικά και πολεοδομικά πλαίσια
  • Τις περιβαλλοντικές οδηγίες και προδιαγραφές και τους κανόνες ενεργειακής απόδοσης
  • Τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά σχέδια καθώς επίσης και τα ειδικά σχέδια τουρισμού, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ

Επισκόπηση Αγοράς

Στοιχεία Επικοινωνίας

Redvis ΕΠΕ

Μιχαλακοπούλου 45
11528 Αθήνα, Ελλάδα

T: +30 210 7211290
F: +30 210 7211320

info@redvisltd.com
www.redvisltd.com

Η Ομάδα

Σπύρος Ράπτης

Manager Valuations & Planning
MRICS, MSc, MSc, Meng

s.raptis@redvisltd.com
T: +306945417695

Γιάννης Καλιγιαννάκης

Manager Valuations & Investments
MRICS, MSc, BSc

g.kaligiannakis@redvisltd.com
T: +306936115862

Ρέα Παπαγεωργίου

Advisor Interior Design

Κατερίνα Κομιώτη

Urban-Regional Planner
MSc, MEng

Growth Based on Values

This page is for marketing purposes only and it does not constitute or include investment advice.
Copyrights @ 2020 REDVIS Ltd All Rights Reserved - Redvis Ltd Data

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©