επιλέξτε την γλώσσα σας: english | ελληνικά

Η Ομάδα

Η επαγγελματική ομάδα της REDVIS είναι αφοσιωμένη στην παράδοση υπηρεσιών με τις υψηλότερες προδιαγραφές, ακλουθώντας τα διεθνή πρότυπα και αξιοποιώντας τη γνώση των τοπικών θεσμικών, οικονομικών και τεχνικών πλαισίων που διέπουν τις αγορές ακινήτων.

 

Η ομάδα της REDVIS έχει συνεργαστεί με πολυεθνικές εταιρείες, χρηματοοικονομικά ινστιτούτα, ελεγκτικούς οίκους, τράπεζες, εταιρείες ανάπτυξης και επενδύσεων σε ακίνητα, ασφαλιστικές εταιρείες, νομικά γραφεία, μηχανικούς & ιδιώτες, καλύπτοντας με συνοχή το φάσμα των επαγγελματικών υπηρεσιών των ακινήτων.

 

 

 

Σπύρος Ράπτης

 

Διευθυντής Εκτιμήσεων και Πολεοδομικών Μελετών
MRICS, MSc, MSc, Meng

 

Ο Σπύρος διαθέτει 15 χρόνια εργασιακής και ερευνητικής εμπειρίας ιδιαίτερα στους τομείς των εκτιμήσεων, της χωροταξίας – πολεοδομίας, της οικονομικής ανάπτυξης και του τουρισμού. Έχει μεταπτυχιακό με Διάκριση στο Real Estate καθώς και μεταπτυχιακό στην επιστήμη της χωροταξίας – περιφερειακής ανάλυσης Regional Science από το Πανεπιστήμιου του Reading. Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός της σχολής Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Ο Σπύρος έχει πραγματοποιήσει ποικίλες εκτιμήσεις για διαφόρους σκοπούς, μελέτες σκοπιμότητας, αναλύσεις εταιρικής διαχείρισης και λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Η εμπειρία του περιλαμβάνει επίσης μελέτες βιωσιμότητας, πολεοδομικές μελέτες, οικονομικές μελέτες καθώς και αξιολογήσεις – επιλύσεις πολεοδομικών θεμάτων.

 

Έχει εργαστεί ως διευθυντής του τμήματος εκτιμήσεων για την Colliers International Hellas, ως εκτιμητής και υπεύθυνος του εσωτερικού τμήματος διασφάλισης ποιότητας στις ΑΞΙΕΣ ΑΕ (τώρα CBRE Axies S.A.) και εκτιμητής – πολεοδόμος στη Savills Hellas

 

Είναι μέλος του Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS), εγγεγραμμένος μηχανικός στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), πιστοποιημένος πολεοδόμος, μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων/Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ), του Συλλόγου Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφ. Ανάπτυξης και μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής (ΕΛΙΕ).

 

 

 

Γιάννης Καλιγιαννάκης

 

Διευθυντής Εκτιμήσεων και Επενδύσεων
MRICS, MSc, BSc

 

Ο Γιάννης έχει 11 χρόνια εργασιακής και ακαδημαϊκής εμπειρίας στους τομέις των εκτιμήσεων, των οικονομικών και της διοίκησης επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc Urban Real Estate Management and Development ενώ έχει αποφοιτήσει από τη σχολή Διοίκησης Επιχείρησεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Κατά την διάρκεια της εργασιακής του εμπειρίας, ο Γιάννης έχει ολοκληρώσει πλήθος εκτιμητικών μελετών για διαφορετικού τύπου ακίνητα, όπως καταστήματα, οικιστικά συγκροτήματα, ξενοδοχεία, γήπεδα – οικόπεδα, βιομηχανικά και αποθήκες. Οι σκοποί των εκτιμήσεων που έχει κάνει είναι για ΔΠΧΠ, για χρηματοδότηση, για διαπραγματεύσεις, για εταιρική διαχείριση και λήψη επιχειρματικών αποφάσεων. Η εμπειρία του περιλαμβάνει μελέτες βιωσίμοτητας με την εφαρμογή εργαλείων ανάλυσης αποφάσεων και στάθμισης επιχειρηματικού κινδύνου.

 

Έχει εργαστεί ως εκτιμητής για την Colliers International Hellas και ως εκτιμητής στις ΑΞΙΕΣ ΑΕ (τώρα CBRE Axies S.A.)

 

Είναι μέλος του Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS) και εγγεγραμμένος οικονομολόγος στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ)

 

 

 

Ρέα Παπαγεωργίου

 

Σύμβουλος Διαμόρφωσης Χώρων

 

Η Ρέα έχει 12 χρόνια εμπειρίας στην σχεδίαση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων. Διαθέτει πτυχίο εσωτερικού σχεδιασμού από το Κολλέγιο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της εμπειρίας της, η Ρέα έχει εργαστει σε έργα αξιολόγησης και εσωτερικού σχεδιασμού. Ειδικεύεται στο σχεδιασμό κατοικιών, γραφείων και καταστημάτων αναλύοντας παραμέτρους που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό, τις αρχιτεκτονικές προτιμήσεις και τον σκοπό της σχεδίασης.

 

Καθοδηγεί τους πελάτες στη διαμόρφωση των χώρων και στην αύξηση του βαθμού λειτουργικότητας, το σχεδιασμό, το συνδυασμό χρωμάτων και διακόσμησης με πρωτότυπες ιδέες με μορφή σχεδίων και μακετών. Γνωρίζει πολύ καλά το χειρισμό προγραμμάτων όπως AutoCad, Revit, Photoshop, Illustrator, 3-D Studio Max τα οποία προσφέρουν πολύτιμες λύσεις καθόλη την διαδικάσία.

 

Η Ρέα έχει συνεργαστεί ως διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων με αρχιτεκτονικά γραφεία, τεχνικές εταιρείες και εμπορικές αλυσίδες.

 

 

 

Κατερίνα Κομιώτη

 

Χωροτάκτης - Πολεοδόμος
MSc, MEng

 

Η Κατερίνα Κομιώτη είναι Διπλωματούχος Μηχανικός από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου με εξειδίκευση στη Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών, από το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

 

Έχει εξειδικευτεί στη γεωγραφική και κοινωνικό-οικονομική ανάλυση επενδύσεων και στη θεματική χαρτογραφία. Με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) προσδιορίζει και αξιολογεί τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία (πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, ευκαιρίες και απειλές) που χαρακτηρίζουν κάθε επένδυση, και παρουσιάζει τις επενδυτικές προτάσεις.

 

 

 

Σταύρος Χατζόγλου

 

Πολιτικός Μηχανικός
MSc, MEng

 

Ο Σταύρος έχει 8 χρόνια εργασιακής εμπειρίας ως Πολιτικός Μηχανικός σε τομείς κατασκευής κτηρίων, επίβλεψης εργοταξίου, εκτιμήσεων και προϋπολογισμού κόστους. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MSc Real Estate Management και έχει αποφοιτήσει από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.

 

Κατά την διάρκεια της εμπειρίας του, ο Σταύρος έχει αναλάβει και συμμετάσχει σε κατασκευαστικά έργα κτηρίων και εργασιών, σε διαχείριση έργων υψηλών προϋπολογισμών, σε εκτιμήσεις κόστους και σε επίβλεψη έργων.

 

Έχει εργαστεί ως εκτιμητής στις Αξίες ΑΕ (τώρα CBRE Axies S.A.) όπου είχε αναλάβει εκτιμήσεις για διαφορετικού τύπου ακίνητα όπως εμπορικά καταστήματα, κατοικίες, ξενοδοχεία, οικόπεδα και γήπεδα. Αποτελεί τον τεχνικό βραχίονα της Redvis στη βόρεια Ελλάδα καθώς απασχολείται στο κλάδο των κατασκευών με έκδοση οικοδομικών αδειών και πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, στην επιθεώρηση κτηρίων και στις εκπονήσεις περιβαλλοντικών, στατικών και δομικών μελετών τόσο για τον ιδιωτικό όσο και το δημόσια τομέα.

 

Είναι μέλος του μητρώου ενεργειακών επιθεωρητών και του μητρώου ελεγκτών δόμησης και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Επισκόπηση Αγοράς

Στοιχεία Επικοινωνίας

Redvis ΕΠΕ

Μιχαλακοπούλου 45
11528 Αθήνα, Ελλάδα

T: +30 210 7211290
F: +30 210 7211320

info@redvisltd.com
www.redvisltd.com

Η Ομάδα

Σπύρος Ράπτης

Manager Valuations & Planning
MRICS, MSc, MSc, Meng

s.raptis@redvisltd.com
T: +306945417695

Γιάννης Καλιγιαννάκης

Manager Valuations & Investments
MRICS, MSc, BSc

g.kaligiannakis@redvisltd.com
T: +306936115862

Ρέα Παπαγεωργίου

Advisor Interior Design

Κατερίνα Κομιώτη

Urban-Regional Planner
MSc, MEng

Growth Based on Values

This page is for marketing purposes only and it does not constitute or include investment advice.
Copyrights @ 2020 REDVIS Ltd All Rights Reserved - Redvis Ltd Data

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©