επιλέξτε την γλώσσα σας: english | ελληνικά

Εκτιμήσεις

Τα στελέχη της επιστημονικής ομάδας της REDVIS έχουν αναλάβει και διεκπεραιώσει πλήθος εκτιμήσεων ακινήτων και εκτιμητικών υπηρεσιών για πολυεθνικές εταιρείες, χρηματοοικονομικά ινστιτούτα, ελεγκτικούς οίκους, τράπεζες, εταιρείες ανάπτυξης και επενδύσεων σε ακίνητα, ασφαλιστικές εταιρείες, νομικά γραφεία, μηχανικούς & ιδιώτες. Οι Εκτιμητικές Υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 

 • Εκτιμήσεις
 • Μελέτες Αξιοποίησης Ακινήτων
 • Μελέτες Ύψιστης και Βέλτιστης Χρήσης
 • Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας
 • Έρευνες Αγοράς
 • Μελέτες Ανάλυσης Ευαισθησίας και Επιχειρηματικού Κινδύνου

 

Οι Εκτιμητικές Υπηρεσίες της REDVIS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

 

 • Χρηματοδότηση και Δανεισμό
 • ΔΛΠ-ΔΠΧΠ
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Έλεγχο Απόδοσης Χαρτοφυλακίων
 • Διαπραγματεύσεις
 • Μισθώσεις & Εκμισθώσεις
 • Ασφαλιστικά & Αξιολόγηση Ζημιών
 • Στρατηγικές Βελτιστοποίησης
 • Αναδιαρθρώσεις Χαρτοφυλακίων
 • Νομική Υποστήριξη
 • Επιστημονικές Πραγματογνωμοσύνες
 • Θέματα Πίστης & Συναλλαγών
 • Εξαγορές & Συγχωνεύσεις
 • Στρατηγικό Σχεδιασμό & Αποφάσεις
 • Πωλήσεις και Εκμισθώσεις
 • Αξιολόγηση Αναπτύξεων & Κόστους
 • Πωλήσεις και Επαναμισθώσεις
 • Επιμερισμό Τιμών Εξαγοράς
 • Φορολογικούς Σκοπούς
 • Απαλλοτριώσεις και Εισφορές
 • Αξιολόγηση Υπεραξιών
 • Επίλυση Πολεοδομικών Θεμάτων

Επισκόπηση Αγοράς

Στοιχεία Επικοινωνίας

Redvis ΕΠΕ

Μιχαλακοπούλου 45
11528 Αθήνα, Ελλάδα

T: +30 210 7211290
F: +30 210 7211320

info@redvisltd.com
www.redvisltd.com

Η Ομάδα

Σπύρος Ράπτης

Manager Valuations & Planning
MRICS, MSc, MSc, Meng

s.raptis@redvisltd.com
T: +306945417695

Γιάννης Καλιγιαννάκης

Manager Valuations & Investments
MRICS, MSc, BSc

g.kaligiannakis@redvisltd.com
T: +306936115862

Ρέα Παπαγεωργίου

Advisor Interior Design

Κατερίνα Κομιώτη

Urban-Regional Planner
MSc, MEng

Growth Based on Values

This page is for marketing purposes only and it does not constitute or include investment advice.
Copyrights @ 2020 REDVIS Ltd All Rights Reserved - Redvis Ltd Data

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©